มุมมอง 6 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงจาก 4 ประเทศ

มุมมอง 6 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงจาก 4 ประเทศเหตุผลที่คุณไม่ควรพลาด AGC Live in BangkokAdaptjve Game Changer -Asia (AGC-ASIA) Programsปรับมุมมองการทำงานโดยคำนึงถึง ” Social Impact ” มากกว่า ” Profit ” เพียงอย่างเดียวทดลอง ฝึกปฏิบัติในสนามจริง การเปลี่ยนแปลงทัศนติสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเครือข่ายที่ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่ารอช้าสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่สร้างผลสัมฤทธิ์ผลในการแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างแท้จริง  ลงทะเบียนได้ที่ : https://share.hsforms.com/1UT3kp38bRL2ry3ljw-IwWQ3f90a … สอบถามเพิ่มเติม 089-680-1233,090-669-3961  https://gamechangers-asia.nisecorp.com/  socialvaluethailand@nisecorporation.com#agc #ceotalk #agclive #bethechange #sd #gamechangers #asiaร่วมติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของสมาคมฯ ได้ที่ Facebook : Social Value Thailand

Learn with AGC’s Flagship Case Study

Learn with AGC’s Flagship Case Study อีก 3 วันเท่านั้น Special Discount พร้อมสิทธิ์ในการใช้ระบบบริหารจัดการผลสัมฤทธิ์ Impact Accelerator ภายใน 30 เม.ย. นี้ ในหลักสูตร Adaptive Game Changer – Asia (AGC-ASIA) Programs วันที่ 17- 19 พฤษภาคม 2023 นี้ มาร่วมเป็น “Game Changers” ปลุกความเป็นผู้นำสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงแบบมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน4 Global Industry LeadersBeyond Customer ปรับกลยุทธ์ธุรกิจที่ตอบโจทย์ทั้งธุรกิจและสังคมBeyond Product ผนวกความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจBeyond Compliance เชื่อมโยงคุณค่าเพื่อโลกที่ยั่งยืนBeyond Zero นำแนวคิดการพัฒนาตามมาตรฐานสากลสู่การดำเนินงานในองค์กร อ่านต่อ : https://gamechangers-asia.nisecorp.com/?p=510  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8kNFElY2VmrakpMfZj74JnAY_iI6ht_ahGPjxATXjbXQdjA/viewform ลงทะเบียนได้ที่ Read more…

SAVE THE DATE !! AGC Programs 2023

SAVE THE DATE !! AGC Programsสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่สร้างผลสัมฤทธิ์ผลในการแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างแท้จริง ถึงแม้ ภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคสังคมจะตื่นตัว และมีกรอบมาตรฐาน ESG / SD ต่างๆ เเพื่อสร้างแนวปฏิบัติไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  แต่เราตระหนักดีว่า การได้รายงาน ฟอร์มและมาตรฐานที่สวยงาม อาจไม่ตอบโจทย์ “การเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ความยั่งยืน”  การสร้าง “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ที่จะเชื่อมผสาน “ความหลากหลาย” ของมุมมองแนวคิด เป้าหมาย ความสนใจของหน่วยงานและกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง คือทางออกที่จะจุดประกายความมุ่งหมายร่วม “Purpose” และมีมุมมองกระบวนทัศน์ “Perspective” ที่จะดึงดูดและนำพาผู้คน หน่วยงานที่มีความแตกต่าง แยกส่วน เข้าร่วมขบวนการ ท้าทายกรอบเดิมๆ สู่การผลักดัน มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดี สู่การบรรลุ ความมุ่งหมายร่วม เพื่อรักษาสมดุลของสังคมและโลกใบนี้ Adaptive Game Changer Asia (AGC-ASIA)  กระเทาะศาสตร์และศิลป์ในกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงของผู้นำระดับโลกที่ไม่เพียงสร้างความแตกต่างในระบบเศรษฐกิจโลก แต่มุ่งนำพาโลกสู่สมการใหม่ที่เกื้อกูลและอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล  จุดประกายกระบวนทัศน์ใหม่ Read more…