SAVE THE DATE !! AGC Programs
สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่สร้างผลสัมฤทธิ์ผลในการแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างแท้จริง

 • ถึงแม้ ภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคสังคมจะตื่นตัว และมีกรอบมาตรฐาน ESG / SD ต่างๆ เเพื่อสร้างแนวปฏิบัติไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  แต่เราตระหนักดีว่า การได้รายงาน ฟอร์มและมาตรฐานที่สวยงาม อาจไม่ตอบโจทย์ “การเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ความยั่งยืน” 
 • การสร้าง “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ที่จะเชื่อมผสาน “ความหลากหลาย” ของมุมมองแนวคิด เป้าหมาย ความสนใจของหน่วยงานและกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง คือทางออกที่จะจุดประกายความมุ่งหมายร่วม “Purpose” และมีมุมมองกระบวนทัศน์ “Perspective” ที่จะดึงดูดและนำพาผู้คน หน่วยงานที่มีความแตกต่าง แยกส่วน เข้าร่วมขบวนการ ท้าทายกรอบเดิมๆ สู่การผลักดัน มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดี สู่การบรรลุ ความมุ่งหมายร่วม เพื่อรักษาสมดุลของสังคมและโลกใบนี้

Adaptive Game Changer Asia (AGC-ASIA) 

 • กระเทาะศาสตร์และศิลป์ในกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงของผู้นำระดับโลกที่ไม่เพียงสร้างความแตกต่างในระบบเศรษฐกิจโลก แต่มุ่งนำพาโลกสู่สมการใหม่ที่เกื้อกูลและอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล 
 • จุดประกายกระบวนทัศน์ใหม่ เสริมทักษะ กลยุทธ์ สร้างการเปลี่ยนแปลง ด้วย 8 องค์ประกอบสำคัญที่ถอดเอาบทเรียนความสำเร็จของนักสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กรสำคัญทั่วโลกมาสู่แนวปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอน ประยุกต์ได้จริง
 • ถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาต่างประเทศ ผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลง

ถ้าคุณต้องการการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

 • สร้างความแตกต่าง และค้นหา NOBLE PURPOSE ขององค์กร
 • ต้องการสื่อสารส่งต่อเรื่องราว ความเป็นผู้นำเพื่อสังคม และต้องการเปิดพื้นที่ในการร่วมสรรสร้างสังคม เพื่อกลไกการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน สู่เป้าหมายที่ใหญ่กว่า “กำไร”
 • ต้องการปลุกพลังคนในองค์กร ปลุกผู้นำจิตวิญญาณเพื่อสังคม ปลูกจิตอาสาเพื่อสังคม
 • สร้างความแข็งแกร่งของภาคธุรกิจ ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม พร้อมไปกับ Consumer community / Brand MKT
 • ต้องการพัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ นักสร้างการเปลี่ยนแปลง นวัตกรองค์กรที่เชื่อมผสานความเก่งของธุรกิจสู่การสร้าง IMPACT สังคม 
 • ต้องการผนึกพลังเครือข่ายในระดับเอเชีย และความร่วมมือในระดับสากล เพื่อขยายภาคีและโอกาสในการร่วมมือเพื่อ เปลี่ยนแปลง โมเดลธุรกิจในศตวรรษที่ 21 ร่วมกัน

คุณไม่ควรพลาด AGC LIVE IN BANGKOK !!!l

17-19 พค. นี้ พบกัน !

เตรียมพบกับ 2 โปรแกรม วิทยากรรวมทีมแบบจัดเต็มทั้งความรู้และประสบการณ์จริง ถอดบทเรียนบินลัดฟ้ามาถ่ายทอดให้กับนักสร้างการเปลี่ยนแปลงทุกท่านในไทย

 • CEO Talk เปิดเวทีแสดงเป้าประสงค์ เชื่อมโยงศักยภาพองค์กร ไปสู่เป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจนร่วมกัน
  DATE : วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
  TIME : เวลา 09.30 – 12.30 น.
  เหมาะสำหรับ : ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรที่ต้องการพัฒนาองค์กรให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง
 • AGC LIVE ร่วมถอดบทเรียนความสำเร็จของนักสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กร มาสู่การปฎิบัติเป็นขั้นเป็นตอน และทำได้จริง
  DATE : วันที่ 18 – 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
  TIME : เวลา 09.30 – 17.30 น.
  เหมาะสำหรับ : นักบริหารที่ต้องการเพิ่มสมรรถนะด้านกลยุทธ์ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงสู่แนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร

📫 สนใจเข้าร่วม สอบถามได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8kNFElY2VmrakpMfZj74JnAY_iI6ht_ahGPjxATXjbXQdjA/viewform

สอบถามเพิ่มเติม

☎️ 089-680-1233,090-669-3961

📱 https://socialvaluethailand.org

📧 socialvaluethailand@nisecorporation.com 

#agc #ceotalk #agclive #bethechange #sd #gamechangers #asia

Price Table (in THB)

 Early Bird
(until 23rd April 2023,
5 pm GMT+7
)
Second Release
(until 30th April 2023,
5 pm GMT+7
)
Regular Price
(after 30th April 2023,
5 pm GMT+7
)
AGC CEO Talks 1 pax12,25014,00017,500
AGC LIVE! 1 pax36,75042,00052,500
AGC CEO Talks 1 pax +
AGC LIVE! 1 pax
45,50052,50066,500
AGC LIVE! 2 pax70,00080,500101,500
AGC CEO Talks 1 pax +
AGC LIVE! 2 pax
80,50092,750117,250

 
**GCNT/SVTH members are entitled to a 5% discount on all prices.Register today to get an Early Bird price (by 30th April 2023, 5 pm GMT+7)

Categories: AGC Programs

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *