การจัดงานสัมนาที่รวบรวมองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนสังคม ไม่ว่าจะเป็น CSR/ESG/SD หลุดกรอบจากกิจกรรมแบบเดิมๆ  ด้วยวิธีการใหม่ๆ ความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วน ผลักดันสู่เป้าหมายให้เกิด Impact ที่เห็นผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม รับฟังความรู้ วิธีคิดและกรณีศึกษากลั่นกรองออกมาเป็น 8 module ใจความสำคัญของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังจิตวิญาณของผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง 

Time

Activties

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 09.10 น.

พิธีกรกล่าวต้อนรับ

09.10 – 09.30 น.

Inspiration Keynote Speech

“Cultivating Game Changers’ mindset and Envisioning and adaptive journey for All” 

โดย Corey Lien, Founder – DOMI EARTH

09.30 – 10.30 น.

Adaptive Game Changers Asia Talk Series

  • รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  • Cherie Chen, Team Leader General Manager’s office Sustainable Development office – Garmin corporation

  • Saya Yukimoto, CEO – GLOCAL Center

ดำเนินรายการ โดย Tammy Hu, Co-Founder & Chief Energy-tic Officer – DOMI Earth

10.30 – 12.30 น.

เวทีเสวนา “ปลุกพลังผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม”  

  • “สร้างสรรค์แบ่งปันคุณค่า ร่วมยกระดับพัฒนาชุมชนไทย” 

โดย คุณจันทนา เบญจทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)

  • “สร้างคน สร้างสังคม สร้างนักการเปลี่ยนแปลงสังคม” 

โดย คุณสุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการ มูลนิธิ SCG

  • “เปลี่ยน Life Journey สู่ความยั่งยืนของทุกคน ทุกวัย” 

โดย คุณพิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิด คิด จำกัด

  • “สร้างแรงบันดาลใจและเปลี่ยนแปลงสังคมเริ่มจากการเข้าใจ”

โดย คุณอิรวดี ถาวรบุตร CEO – Sandee For Good

  • “สร้างความเชื่อมโยง ส่งเสริมการบริโภคที่ยั่งยีน”

โดย คุณธนบูรณ์ สมบูรณ์  Founder & CEO – Greenery SE

ดำเนินรายการ โดย คุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์  Co-Founder – NISE Corp S.E.

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม